CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

5 kwietnia 2016

•  Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr B-001/2010.

•  Certyfikat – Świadectwo badania typu WE Nr 1453.EXP.09.0165 materiału wybuchowego EXPLONIT.
plik certyfikatu

•  Certyfikat – Świadectwo badania typu WE Nr 1453.EXP.09.0159 materiału wybuchowego EXPLOCEL.
plik certyfikatu

•  Zezwolenie na wytwarzanie odpadów – decyzja Starosty Oświęcimskiego.

•  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów – decyzja Starosty Oświęcimskiego.

•  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów – decyzja Starosty Oświęcimskiego.

Certyfikat Nr 575/W/2018, Wewnętrznego Systemu Kontroli, spełnia wymagania określone w Art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (DZ. U. z dnia 31 maja 2017 r. poz. 1050), w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.
plik certyfikatu + WSK

•  Certyfikat Nr 575/A/2018, spełnia wymagania AQAP 2110:2016 oraz posiada zdolność do zapewnienia jakości, z możliwością wykorzystania AQAP 2070, w następujących procesach operacyjnych: Produkcja elementów do baterii przemysłowych, produkcja przez odzysk materiałów wybuchowych i amunicji oraz obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub strategicznym.
plik certyfikatu + AQAP

•  Certyfikat Nr 575/S/2023, spełnia wymagania ISO 9001:2015, w zakresie: Produkcja elementów do baterii przemysłowych.
plik certyfikatu + ISO 9001

•  Certyfikat Nr 575/E/2018, spełnia wymagania ISO 14001:2015, w zakresie: Produkcja elementów do baterii przemysłowych.
plik certyfikatu + ISO 14001

•  Polityka środowiskowa
Zobacz dokument

•  Certyfikat Nr 012/2017 „Swedish Standard”
Zobacz dokument

•  Klauzula informacyjna
Zobacz dokument