CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

5 kwietnia 2016

•  Koncesja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr B-001/2010.

•  Certyfikat – Świadectwo badania typu WE Nr 1453.EXP.09.0165 materiału wybuchowego EXPLONIT.
plik certyfikatu

•  Certyfikat – Świadectwo badania typu WE Nr 1453.EXP.09.0159 materiału wybuchowego EXPLOCEL.
plik certyfikatu

•  Zezwolenie na wytwarzanie odpadów – decyzja Starosty Oświęcimskiego.

•  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów – decyzja Starosty Oświęcimskiego.

•  Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów – decyzja Starosty Oświęcimskiego.

•  Certyfikat Nr 575/W/2016  zgodności funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli z wymaganiami określonymi w art. 11 ust. 2 Ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (DZ. U. z dnia 11 lutego 2013 r. poz. 194).
plik certyfikatu + WSK

•  Certyfikat Nr 575/A/2016 potwierdza spełnienie wymagań AQAP 2120:2009 zgodnie z wymaganiami STANAG 4107 w zakresie produkcja elementów do baterii przemysłowych,  produkcja przez odzysk materiałów wybuchowych i  amunicji oraz obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub strategicznym.
plik certyfikatu + AQAP

•  Certyfikat Nr 575/S/2016 potwierdza spełnienie wymagań ISO 9001:2008 jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań PN-EN ISO 9001:2009, w zakresie produkcja elementów do baterii przemysłowych,  produkcja przez odzysk materiałów wybuchowych i  amunicji oraz obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją i wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub strategicznym.
plik certyfikatu + ISO 9001

•  Certyfikat Nr 575/E/2016 potwierdza spełnienie wymagań ISO 14001:2004 jest równoznaczne ze spełnieniem wymagań PN-EN ISO 14001:2005,  w zakresie produkcja elementów do baterii przemysłowych
plik certyfikatu + ISO 14001

•  Polityka środowiskowa
plik

•  Certyfikat Nr 012/2017 „Swedish Standard”
Zobacz dokument

•  Klauzula informacyjna
Zobacz dokument