Organizacja szkoleń i kursów

26 maja 2017

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji szkół i placówek

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego prowadząca kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych zgodnie z § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.U NR 0 poz. 186) z zakresu:

Prowadzimy n/w kursy i szkolenia:

 • Kurs posługiwania się bronią palną – pistolet.
 • Szkolenie z zakresu stosowania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w procesach produkcyjnych.
 • Kurs instruktorsko-metodyczny dla dowódców drużyn „Dowodzenie Żołnierzami w czasie zerwania kontaktu bojowego z przeciwnikiem”.
 • Warsztaty szkoleniowe – Praca zespołowa.
 • Kurs Taktyczny dla żołnierzy „Zerwanie Kontaktu bojowego z przeciwnikiem”.
 • Kurs technika BSL.
 • Kurs posługiwania się bronią palną – strzelba.
 • Szkolenie z zakresu zadań Obrony Cywilnej na szczeblu gminy, powiatu i województwa.
 • Szkolenie z zakresu badań w dziedzinie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • Kurs pilota bezpilotowych środków latających VLOS (w zasięgu wzroku pilota).
 • Szkolenie dla pracowników i funkcjonariuszy uczestniczących w zarządzaniu kryzysowym.
  Kurs dla osób ubiegających się o wpisanie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej -Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych.
 • Kurs CQB – wchodzenie do pomieszczeń metodą mechaniczną.
 • Szkolenie dla nauczycieli w zakresie reagowania na sytuacje zagrożeń w szkole.
 • Kurs łączności radiowej ze statkami powietrznymi.
 • Kurs dla dyspozytora środków rozpoznawczych (Intelligence, Surveillance, Reconnaissance)
 • Kurs dowódcy misji BSL
 • Kurs Taktyczny Technical Exploitation Operations.
 • Kurs dla osób ubiegających się o wpisanie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej – Blok Ogólnoprawny.
 • Kurs analityka przesyłanego obrazu przez BSL.
 • Kurs dla osób ubiegających się o wpisanie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
 • Kurs CQB – wchodzenie do pomieszczeń metodą wybuchową.
 • Kurs CQB – wchodzenie do pomieszczeń metodą balistyczną.
 • Szkolenie z zakresu prowadzenia prac przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza górnictwem.
 • Szkolenie z zakresu prowadzenia prac z zakresu oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych, wybuchowych w tym ich niszczenia przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
 • Kurs posługiwania się bronią palną – karabinek.
 • Kurs dla osób ubiegających się o wpisanie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej – Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego
 • Kurs frazeologii lotniczej w posługiwaniu się łącznością radiową.
 • Szkolenie dla kierowników i pracowników służb pomocy społecznej m.in. z zakresu rozpoznawania zagrożeń dla podopiecznych oraz metodyki podejmowanych działań.
 • Szkolenie dla kandydatów do pracy w służbach mundurowych.
 • Kurs pilota bezpilotowych środków latających Kurs pilota bezpilotowych środków rozpoznawczych BVLOS ( lot poza zasięgiem wzroku).
 • Kurs dla osób ubiegających się o wpisanie na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej – Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia.
 • Szkolenie podstawowe Open Water Diver (wg międzynarodowych standardów SSI lub PADI) połączone ze szkoleniem specjalistycznym suche skafandry.
 • Szkolenie z nawigacji podwodnej, poszukiwania i wydobywania.
 • Nurek saper.

Zgłoszenia na kursy – Osoba odpowiedzialna Tomasz Bąk
e-mail tbak@wtorplast.pl