O nas

Historia firmy

Zakład Wtórplast powstał we wrześniu 1982 roku. Początkową działalnością firmy było przetwórstwo tworzyw sztucznych. Od roku 1987 znaczącym kierunkiem staję się recycling złomu, metali kolorowych oraz odpadów z tworzyw sztucznych.

  W roku 1990, uruchomiono wydział produkcji osłon akumulatorowych /kieszenie wielorurkowe do elektrody”+”/, a w 2004 roku nowoczesną, automatyczną linię do produkcji ww. Umożliwiło to zastosowanie włókien poliestrowych, do produkcji elementów stosowanych do baterii ołowiowo-kwasowych /trakcyjnych i stacjonarnych/. Zapewniło to firmie czołowe miejsce wśród trzech światowych liderów na rynku.

  W latach 2007-2008 firma opracowała I wdrożyła technologię dekompletacji amunicji oraz innych środków bojowych, co umożliwiło jej wejście do ekskluzywnego grona usługodawców w tej dziedzinie.

  Sukcesy rynkowe firmy WTÓRPLAST, wiążą się z uzyskaniem całej gamy certyfikatów, koncesji i zezwoleń, w tym certyfiakty jakości ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 ,AQAP 2120:2009, WSK oraz NCAGE 2673H.

Początki tworzenia GRUPY WTÓRPLAST ® datują się od powołania w 2010 roku firmy WTÓRPLAST.S.A.. Firma ta dokonuje inwestycji zagranicznych poprzez utworzenie kolejnych spółek zależnych: w Republice Kazachstanu, Republice Iraku, Republice Słowacji oraz Republice Czech.

  GRUPA WTÓRPLAST ® jako dostawca wysokiej jakości sprzętu i wyposażenia taktycznego, oferuje komfort pracy oraz zapewnia bezpieczeństwo.

  GRUPA WTÓRPLAST ® jest trzykrotnym laureatem prestiżowej nagrody LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA / 2014,2015,2016/, oraz w 2016 roku otrzymała LAUR INNOWACYJNOŚCI W OCHRONIE INFORMACJI.

NASZE CERTYFIKATY