ELANUS

18 czerwca 2016

Elanus--[PL]

IDEA
Celem systemu ELANUS jest dostarczanie informacji o rejonie działań, grup rozpoznawczych, poszukiwawczych czy ochrony. Głównym zadaniem jest analiza obrazu z powietrza z wykorzystaniem załogowych i bezzałogowych statków powietrznych. Zsynchronizowane działania jednostek lądowych i statków powietrznych, odbywają się poprzez Mobilne Centrum Dowodzenia. MCD odbiera obrazy i dane telemetryczne ze statków powietrznych, analizuje je i dystrybuuje, do jednostek lądowych. Jednostki lądowe otrzymują niezależnie obraz rejonu działań online, bezpośrednio ze statków powietrznych. „ELANUS” pozwala na wykrywanie, rozpoznanie i śledzenie ludzi, pojazdów i obiektów. Zautomatyzowany system namierzający potrafi autonomicznie wykryć zidentyfikować i śledzić jednocześnie do 24 obiektów. „ELANUS” jest unikalnym rozwiązaniem łączącym możliwości, jakie daje lotnictwo, bezzałogowe statki powietrzne, mobilne centra dowodzenia i zespoły lądowe wyposażone w naręczne komputery pozwalające na bezpośredni aktywny podgląd rejonu działań.

Firma Wtórplast otrzymała nagrodę Lidera Bezpieczeństwa Państwa – 2016 za system ELANUS szczegóły tutaj.

Szczegółowe dane dotyczące tego systemu do pobrania w zakładce „PARTNERZY” w głównym menu.