DEKOMPLETACJA AMUNICJI I ŚRODKÓW BOJOWYCH

5 maja 2016

MOBILNY SYSTEM DO UTYLIZACJI

I DEKOMPLETACJI AMUNICJI

„SYSTEM MERKURY”

merkury

 

Firma WTÓRPLAST przedstawia ofertę na dekompletację i utylizację amunicji, wykonywaną w pobliżu miejsc jej składowania, co znacznie zmniejsza ryzyko powstania nieszczęśliwych wypadków spowodowanych długotrwałym transportem drogowym, kolejowym lub morskim. Podstawą działania systemu jest mobilny zestaw do dekompletacji amunicji artyleryjskiej (fot.1 ÷ 4). Modułowa budowa systemu umożliwia jego dopasowanie do warunków terenowych panujących w miejscu pracy oraz dostosowanie do różnych typów amunicji oraz środków bojowych.

fot1_kontenery

Fot. 1 Podstawowe kontenerowe moduły ciągu dekompletacji amunicji artyleryjskiej.

fot2_kontenery

Fot. 2 Widok ogólny elementów systemu dekompletacji amunicji artyleryjskich „Merkury”.

fot3_kontenery

Fot. 3 Elementy modułu dekompleatacji ładunków prochowych systemu „Merkury”.

fot4_kontenery

Fot. 4 Elementy modułu deelaboracji pocisków systemu „Merkury”.

 

System „Merkury” umożliwia prowadzenie bezpiecznej dekompletacji amunicji artyleryjskiej w kalibrach 30 ÷ 155 mm. Dekompletacja jest zasadniczą fazą utylizacji zbędnej amunicji. Umożliwia sortowanie poszczególnych elementów składowych naboi. Daje możliwość segregowania poszczególnych rodzajów materiałów wybuchowych (prochy, materiały kruszące), surowców wtórnych (złom mosiężny, stalowy i inny) oraz elemantów składowych (zapalników, zapłonników, smugaczy itp.). (fot. 5 ÷ 8).

fot5_zapalniki

Fot. 5 Zapalniki z rozbrojenia amunicji.

fot6_rozcalanie

Fot. 6 Rozcalanie naboi.

fot7_deelaboracja

Fot. 7 Deelaboracja pocisków.

fot8_skorupy

Fot. 8 Skorupy pocisków po rozcaleniu i deelaboracji materiału wybuchowego.

 

Po przeprowadzonym demontażu można wybrane elementy wykorzystać powtórnie do produkcji amunicji lub wykorzystać w inny sposób np. materiały wybuchowe do górnictwa skalnego itp. fot.9. Surowce wtórne oczywiście można sprzedać lub ponownie wykorzystać w zależności od bieżących potrzeb. Pozostałe elementy amunicji, dla których nie znaleziono zastosowania należy poddać procesowi termicznej utylizacji w kontenerowym piecu obrotowym.

fot9_paczki1 fot9_paczki2

Fot. 9 Przygotowane do wykorzystania w górnictwie materiały wybuchowe uzyskane z dekompletacji i deelaboracji naboi.

Wydajność systemu zależy od jego konfiguracji oraz rodzaju utylizowanej amunicji. Przykładowo, wydajność systemu „Merkury” przy dekompletacji i deelaboracji 100 mm naboi czołgowych na jednym ciągu technologicznym wynosiła średnio 500 naboi na jedną 8 godzinną zmianę. Modułowość systemu pozwala w zależności od potrzeb na dublowanie niektórych odcinków oraz na dwu czy nawet trzyzmianową pracę. W takich przypadkach wydajność wzrasta nawet kilkakrotnie.

Amunicja małokalibrowa (głównie strzelecka) z uwagi na małe rozmiary oraz nieopłacalny de-montaż jest poddawana procesowi termicznej utylizacji w kontenerowym piecu obrotowym. Do pieca, rozgrzanego do temp. pow. 500 oC jest zasypywana w sposób ciągły amunicja małokalibrowa oraz elementy amunicji artyleryjskiej. Po kilkudziesięciu sekundach dochodzi do pojedynczych zadziałań amunicji wskutek deflagracji materiału wybuchowe w jej wnętrzu (najczęściej prochu). Po tym procesie złom mieszany wypada z drugiej strony pieca, a powstałe gazy powybuchowe są oczyszczane za pomocą szeregu filtrów mokrych i suchych.

Oferujemy również możliwość utylizacji innych rodzajów środków bojowych takich jak min piechotnych i pancernych oraz wyrobów wielkogabarytowych takich jak miny morskie, głowice torped, rakiety różnych typów itp.